Message info
 
To:Clubul Traducatorilor From:Clubul Traducatorilor Subject:Clubul Traducatorilor Re: despagubiri in ultimii 15 ani per traducator autorizat de la birourile de traduceri autorizate de nimeni Date:Sun, 19 Feb 2012 14:52:06 -0800 (PST)
 

Deocamdata sa citim cu atentie ce spune Noul Cod Civil (Legea
287/2009)

Desfasurarea activitatilor autorizate Art. 207
(1) In cazul activitatilor care trebuie autorizate de organele
competente, dreptul de a desfasura asemenea activitati se naste numai
din momentul obtinerii autorizatiei respective, daca prin lege nu se
prevede altfel.
(2) Actele si operatiunile savarsite fara autorizatiile prevazute de
lege sunt lovite de nulitate absoluta, iar persoanele care le-au facut
raspund nelimitat si solidar pentru toate prejudiciile cauzate,
independent de aplicarea altor sanctiuni prevazute de lege.

Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat Art. 245
Persoanele juridice de drept privat se dizolva:
a) daca termenul pentru care au fost constituite s-a implinit;
b) daca scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit;
c) daca scopul pe care il urmaresc sau mijloacele intrebuintate pentru
realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori
daca ele urmaresc un alt scop decat cel declarat;
d) prin hotararea organelor competente ale acestora;
e) prin orice alt mod prevazut de lege, actul de constituire sau
statut.


On 9 ian., 00:20, macovei2000 <macovei2...@gmail.com> wrote:
> Pressue privind ratele: de exemplu Germania (2)
>
> Recunosc că e-mailurile la forum nu pot fi trimise cu ataşamente.
> Textele Mă refer la e-mail meu original de mai jos sunt aceea.
>
> Tom
>
> traducere electronica....text original mai jos , in germana
>
> Page 5
>
> Inselaciune in loc de drept
> Comunicat de presă prescurtată de la Asociaţia Traducătorilor literare
> VdÜ (􀀅www.literaturuebersetzer.de) cinic despre
> Practica Contractuala a Editurilor
>
> Luna ianuarie, a confirmat şi a clarificat
> Bundesgerichtshof (BGH), precum şi principiile sale directoare privind
> remunerarea
> traduceri în carte. Apoi, suport traducători
> Pe langa taxa de obicei pagina de dreptul de a:
> • participarea la Hardcover privind încasările din vânzarea
> 0,8% din preţul de vânzare net, în paperback 0,4%,
> fiecare din 5000th copie vândute
> • în plus faţă de veniturile juridice (licenţe pentru Paperback,
> Carte audio, etc), precum şi încasările din vânzarea de non-preţ-
> linked
> O cotă de cheltuieli
> Autor al componentei cincea (care este cota de
> Venituri de licenţă, pe care drepturile de publicare a proprietarului
> Originale plăteşte)
> Una ar putea crede că, prin această Curtea Supremă de Justiţie în mod
> expres
> "Compensaţie de cel puţin" se referea la dispoziţiile
> editorii sunt rapid puse în aplicare, în special în perioadele
> creşteri a raportat vânzări de la editori (DTV
> făcute în 2010 de către propria admitere o cifra de afaceri
> înregistrare
> 􀀅www.boersenblatt.net/444762şi aleatorie
> Casă de vânzare de până 6,1%, rentabilitatea vânzărilor
> a ajuns la 9,5% (2009:. 8%) 􀀅www.boersenblatt.net/
> 433 891). În schimb, taxele de traducător în
> interpretare eronată deliberată a hotărârilor Curţii Supreme, în unele
> cazuri, în mod dramatic
> redus, traducătorii sunt nevoiţi contracte,
> care sunt ilegale.
> • editor CH Beck plăteşte recent peste 20%
> Taxa cu participarea a paginii. Curtea Supremă
> reprezintă orice implicare, însă, nu în mod explicit socotite ca
> să fie.
> • În Piper, Ullstein şi Carlsen sunt traducătorii
> în cazul a şase cifre de vânzări - de toate lucrurile
> apoi, dacă toate celelalte părţi merită magnific
> - O reducere de participare până la o
> District sunt de acord. Ei doresc, de asemenea la o parte
> fără participarea lor, în cazul în care editorul are un
> buget de publicitate speciale planuri pentru titlu. Acest lucru este
> nou brand: cea mai slabă verigă din lanţul ar trebui să fie
> participă în costul celui mai adaptat.
> • lider în industria de Random House limitată
> nou contract standard, transferul de drepturi
> uşor într-un sens unic, pentru ca traducător
> Publisher este lipsită de relevanţă punct de vedere economic, reduce
> Întoarcere, dar Curtea Supremă de Justiţie a stabilit prin
> participarea vânzare
> cu 25% şi ridică simultan pragul de vânzări,
> de la care aceasta urmează a fi plătită arbitrar
> la 60%. În plus faţă de scăderea intereselor legale RH
> chiar la jumătate.
> • DTV plăteşte, deoarece nu au fost pentru hotărârile Curţii Supreme
> de Justiţie: un foarte
> participarea scăzută de vânzare de pe o foarte mare
> Prag, care se deduce din taxa forfetară
> este - este o încălcare buna multiple ale legii.
> • Când participă la venituri de acordare a licenţelor de la cărţi de
> buzunar
> etc, în loc de acţiuni autorului încă
> Proporţia editor utilizate ca referinţă -
> în temeiul unor contorsiuni aventuros juridice
> şi întotdeauna în detrimentul traducător cu Exemple
> care sunt de pana la 75% pe BGH.
> VdÜ îndeamnă toţi editorii, disponibile acum la Curtea Supremă
> remuneraţia fixă ​​minimă, fără situaţiile comice în continuare
> pună în aplicare în practica lor de actualul contract. Pentru
> Cazul în care acest lucru nu se intampla verifica VdÜ continuare
> juridice
> Paşi pentru a traducătorilor literare pentru lor
> Juridice de ajutor. Negocierile privind un echitabil
> Articolul pe baza salariului comună
> Curtea Supremă de hotărârile care vizează VdÜ continua.
>
> Pagina 11
>
> Numirea de Nord în cadrul ADU
> Hamburg Ministerul de Interne
>
> La data de 13.05.2011 a avut loc la Hamburg de stat Ministerul pentru
> Interiorul de o conversaţie cu doi reprezentanţi de la North ADU
> Autoritatea (dl Foresta şi Dr. Schurig), în loc. Parte
> ADU de Nord a luat primele Preşedinte, Natasha
> Dalügge-Momme, şi eu ca şi consultant pentru
> Vereidigtenwesen parte.
> Adresat de Nord, în special, ADU
> încă problema nerezolvata este faptul că, datorită către Hamburg
> sale reglementări stricte pe de o parte mai
> interpreţi calificaţi, certificate şi traducătorii au,
> de altă parte, în practică, de multe ori non-autorizat
> fi utilizate. Mulţi colegi sunt învestit în
> forţat să încheie acorduri-cadru
> care evitat plata despăgubirii JVEG-
> ar trebui să fie. Cu un astfel de acord-cadru
> Poliţia Hamburg în ultimii ani
> Numeroase depus jurământul în colegii Hamburg abordat.
> Între timp, chiar şi a căutat, utilizarea de
> Interpretarea minute rezolva.
> De Nord a repetat ADU inacceptabila in aceasta
> Statele menţionate (a se vedea E-info la arhiva
> 􀀅www.adue-nord.de). Ne-au reînnoit o atenţie
> făcut că consecinţele utilizării de
> insuficiente interpreţi calificaţi avantaj "cost cu o schimbare
> Run "în opusul, în cazul în care astfel de proceduri
> fi redeschis sau doar amânate
> au.
> Aşa cum ni sa spus că autorităţile sunt, din păcate,
> o astfel de presiuni extraordinar cost cu o schimbare faptul că aceste
> probleme
> Viitorul este probabil să crească şi mai mult, şi unilaterală
> Acorduri-cadru, probabil, va exista întotdeauna. Nord ADU
> aici va continua să pună degetul în rana şi
> de lucru pentru a se asigura că interpreţii jurat /
> Traducători pentru calificarea lor nu este permanentă
> Dezavantaj competitiv dispozitiv.
>
> -
> Thomas Martini, BA MA FCA MCIL BDÜ
> Contabil şi Translator
> Membru al ambelor Case în Marea Britanie
> Membru al Asociaţiei Federale a Interpreţilor şi Traducătorilor
>
>  Pressue on rates: example Germany (2)
>
> I reckon that emails to the forum cannot be sent with attachments. The
> texts I refer to in my original email are therefore below.
>
> Tom
>
> Page 5
>
> Tricksereien statt Recht
> Gekürzte Pressemitteilung des Verbands der Literaturübersetzer VdÜ (􀀅www.literaturuebersetzer.de) über zynische
> Vertragspraxis der Verlage
>
> Im vergangenen Januar bestätigte und präzisierte der
> Bundesgerichtshof (BGH) seine Leitsätze zur Vergütung
> bei Buchübersetzungen. Danach stehen Übersetzern
> neben dem üblichen Seitenhonorar von Rechts wegen zu:
> • im Hardcover eine Beteiligung am Verkaufserlös von
> 0,8% des Nettoladenpreises, im Taschenbuch 0,4 %,
> jeweils ab dem 5000. verkauften Exemplar
> • bei Nebenrechtserlösen (Lizenzen für Taschenbuch,
> Hörbuch etc.) und bei Erlösen aus dem Verkauf nichtpreisgebundener
> Ausgaben eine Beteiligung von
> einem Fünftel des Autorenanteils (das ist der Anteil am
> Lizenzerlös, den der Verlag an den Rechteinhaber des
> Originals zahlt)
> Man sollte meinen, dass diese vom BGH ausdrücklich als
> »Mindestvergütungen« bezeichneten Bestimmungen von
> den Verlagen zügig umgesetzt werden, zumal in Zeiten,
> da die Verlage Umsatzsteigerungen vermelden (dtv
> machte 2010 nach eigenem Bekunden einen Rekordumsatz
> 􀀅www.boersenblatt.net/444762und Random
> House ein Umsatzplus von 6,1 %, die Umsatzrendite
> erreichte 9,5 % (2009: 8 %.) 􀀅www.boersenblatt.net/
> 433891). Stattdessen werden die Übersetzerhonorare in
> bewusster Fehldeutung der BGH-Urteile z. T. drastisch
> gesenkt, den Übersetzern werden Verträge aufgezwungen,
> die gegen geltendes Recht verstoßen.
> • Der Verlag C. H. Beck verrechnet neuerdings gut 20 %
> des Seitenhonorars mit den Beteiligungen. Der BGH
> stellt jegliche Beteiligung jedoch explizit als nicht verrechenbar
> fest.
> • Bei Piper, Ullstein und Carlsen sollen die Übersetzer
> im Falle sechsstelliger Verkaufszahlen – ausgerechnet
> dann, wenn alle anderen Beteiligten prächtig verdienen
> – einer Absenkung der Beteiligung bis auf ein
> Viertel zustimmen. Außerdem sollen sie auf einen Teil
> ihrer Beteiligung verzichten, wenn der Verlag einen
> besonderen Werbeetat für den Titel plant. Das ist
> ganz neu: Das schwächste Glied in der Kette soll sich
> an den Betriebskosten des Stärkeren beteiligen.
> • Branchenführer RandomHouse schränkt in seinem
> neuen Standardvertrag die Rechteübertragung
> geringfügig in einer Weise ein, die für Übersetzer wie
> Verlag wirtschaftlich völlig irrelevant ist, mindert im
> Gegenzug aber die vom BGH festgesetzte Verkaufsbeteiligung
> um 25 % und hebt zugleich die Verkaufsschwelle,
> ab der sie gezahlt werden soll, willkürlich
> um 60 % an. Die Nebenrechtsbeteiligungen senkt RH
> sogar um die Hälfte.
> • dtv zahlt, als gäbe es die BGH-Urteile nicht: eine sehr
> niedrige Verkaufsbeteiligung ab einer sehr hohen
> Schwelle, die mit dem Pauschalhonorar verrechnet
> wird – ein glatter mehrfacher Rechtsbruch.
> • Bei der Beteiligung an Lizenzerlösen aus Taschenbüchern
> etc. wird statt des Autorenanteils immer noch
> der Verlagsanteil als Bezugsgröße herangezogen –
> unter teils abenteuerlichen juristischen Verrenkungen
> und immer zum Nachteil der Übersetzer mit Sätzen,
> die bis zu 75 % unter BGH liegen.
> Der VdÜ fordert alle Verlage auf, ab sofort die vom BGH
> festgesetzte Mindestvergütung ohne weitere Tricksereien
> in ihrer aktuellen Vertragspraxis umzusetzen. Für den
> Fall, dass dies nicht geschieht, prüft der VdÜ weitere juristische
> Schritte, um den Literaturübersetzern zu ihrem
> Recht zu verhelfen. Faire Verhandlungen über eine
> Gemeinsame Vergütungsregel auf Grundlage der
> BGH-Urteile strebt der VdÜ weiterhin an.
>
> Page 11
>
> Termin des ADÜ Nord bei ...
>
> citiţi mai multe »

--
Aţi primit acest mesaj deoarece sunteţi abonat(ă) la grupul „Clubul Traducatorilor” din Grupuri Google.

Pentru a publica pe acest grup, trimiteţi e-mail la clubul-traducatorilor@googlegroups.com.
Pentru a vă dezabona de la acest grup, trimiteţi e-mail la clubul-traducatorilor+unsubscribe@googlegroups.com.
Pentru opţiuni suplimentare, vizitaţi acest grup la adresa http://groups.google.com/group/clubul-traducatorilor?hl=ro.